Search results for: dornova metoda

Osteodynamika – Dornova metoda (nejen) pro jezdce


Dornova metoda pro koně

Dornova metoda pro koně


logo_doporucak

Dornova metoda je jemná manuální terapie, prováděná v dynamice svalového aparátu. To se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta.Tímto pohybem se obchází svalová ochrana a je možná volná manipulace s klouby, kostmi a obratli. Navrácením kostí a kloubů na fyziologické místo se vyrovnává celková statika a dynamika.
DM je bezpečná terapie a zvířaty je velmi dobře přijímána.

Původ Dornovy metody

Dornova metoda je známá především jako terapie humánní, její původ sahá daleko do minulosti, kdy se podobnými technikami ošetřovala i zvířata. Dieter Dorn, majitel pily v Lautrachu v Allgau si zablokoval páteř a proto  vyhledal sedláka známého tím, že umí napravovat bolavá záda nejen lidem, ale i zvířatům, především koním. Sedlák panu Dornovi pomohl od bolesti a pana Dorna jeho práce zaujala a naučil se od něj několik hmatů. Zanedlouho sedlák zemřel a pan Dorn začal sám intuitivně pomáhat lidem v okolí a postupně vypracoval metodu, kterou jeho žáci nazvali DORNOVA METODA.

Do České republiky se tato metoda dostala díky Mgr. Zuzaně Prouzové, která žila v Německu a tuto metodu se naučila a přivezla k nám.
Andrea Dunová propracovala metodiku DM pro zvířata a svou metodiku nyní vyučuje v Čechách i na Slovensku. Je jedinou lektorkou v republice, která komplexně školí svoje žáky a trvale sleduje jejich práci a poskytuje další vzdělávání.

Pro koho je Dornova metoda vhodná

Dornovu metodu lze využít pro koně každého věku, doslova od hříběte po seinora. Posuny v kosterním aparátu už mohou vznikat při komplikovaném porodu a způsobovat zdravotní komplikace koni po celý život. U hříbat jsou poměrně časté blokády atlantooccipitálního skloubení, což Dornova metoda poměrně elegantně a snadno dokáže odstranit ( pokud se nejedná o blokádu komplikovanou vrozenou patofyziologií kostí etc.)

Dornova metoda, je stejně jako u psů a lidí nejvíce doporučována jako preventivní ošetření, zejména pak sportujících koní a koní v pracovní zátěži.

Dornova metoda je velice vhodná metoda v rehabilitaci zvířat po úrazech, po dohodě s ošetřujícím veterinárním lékařem, který stanoví vhodnost či nevhodnost ošetření zvířete touto metodou.

Dornovu metodu u koní lze doporučit zejména při:

 • po zaléčení akutního stádia laminitis
 • po kolizích na překážkách ( stržení překážky hrudní kostí, zakopnutí na překážce, pád na překážce), opět po dohodě s veterinářem
 • nerovnoměrné postoje – zúžený postoj, kravský postoj, špalkové kopyto, patofyziologie kopyt (nejlépe ve spolupráci s kovářem )
 • prevence sportujících koní před sportovní sezónou a po sezóně
 • při neochotě k pohybu koně, celkové ztuhlosti, bolestivosti zad, snížené výkonnosti, neochotě pracovat na jednu stranu

 

Pro koho DM vhodná není

Dornovou metodou nelze ošetřit zvířata, která nejsou klinicky zdravá,mají zvýšenou tělesnou teplotu, oteřenou ránu, vředy, mají zhmožděné a nebo narušené svaly, zlomeniny a nebo akutní revmatický stav kloubů, srostlé obratle. Březí zvíře může být ošetřeno ve výjimečném případě.
Zvíře, které utrpělo úraz, může být ošetřeno nejdříve za tři dny po úrazu a to po  zhodnocení stavu koně terapeutem a konzultaci s ošetřujícím veterinárním lékařem.

Nelze ošetřit zvíře, kterému byla diagnostikována rakovina.

POSTUP OŠETŘENÍ KONĚ DORNOVOU METODOU

 • před ošetřením koně obdrží majitel emailem informace o postupu při ošetření koně
 • seznámení terapeuta s koněm a jeho majitelem,  navázání kontaktu se zvířetem
 • obeznámení terapeuta se zdravotním stavem koně, majitel vyplní kartu zvířete a souhlas s ošetřením
 • zrakové posouzení zvířete, zrakové posouzení koně v pohybu na vodítku, kůň je předvedený majitelem
 • ošetření Dornovou metodou, majitel je vždy přítomen
 • seznámení majitele s výsledkem ošetření, případné doporučení na další vyšetření u veterinárního lékaře (viz níže)
 • ošetření koně trvá cca 60 minut

 

 

Protože kůň a jezdec tvoří jeden celek, je velice vhodné, když terapii Dornovou metodou absolvuje i samotný jezdec. Protože pouze vyvážený kosterní aparát koně a vyvážený kosterní aparát jezdce může tvořit harmonický pár.

IMG_20160719_184747


Ceník

 Dornova metoda pro zvířata – kůň 1500 Kč/terapie
Dornova metoda pro zvířata – pes 700 Kč/terapie
Dornova metoda lidé – Osteodynamika 800 Kč/hodina
cena dopravného *) 14 Kč/km

*) Dopravné je účtováno následovně:

 • Praha a Středočeský kraj: počet ujetých kilometrů je počítán podle nejkratší možné trasy z města Roztoky u Prahy.
 • Karlovarský kraj: počet ujetých kilometrů je počítán podle nejkratší možné trasy z města Aš.

Odborná způsobilost

Studium

2002-2006 Střední odborná škola veterinární a zemědělská v Českých Budějovicích -Veterinární technik

2006-2012 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – nedostudováno

2018 – dosud – Vyšší odborná škola zdravotnická v Praze- Diplomovaný zdravotnický záchranář

Mimoškolské vzdělání

2014

Dornova metoda – zvířata Andrea Dunová

2015

Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – psi – Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata

Trigger Points – Úvod do teorie a praxe – Mgr. Jiří Bartošík, Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha

Trigger Points -Edu Spa

Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví – Edu Spa

Medová masáž – Edu Spa

Základní kurz aromaterapie – Martina Hanzlíková, Asociace českých aromaterapeutů

Aromaterapie nejen pro zvířata – Aromafauna

2016

Hop na balón –  Bc.Kateřina Plačková, Physiodog Academy,

Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – koně – Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata

The Canine Touch I – Lyn Palmer, The Equine Touch Foundation

Dornova metoda Plus – Zuzana Prouzová, Jozef Púry, Dornova metoda Plus

Workshop Dornovy metody Plus, PaeDr. Marie Trojanová, Trojcentrum

Workshop Dornovy metody Plus, Andrea Dunová

Doporučený terapeut Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata

Fyzioterapie psů II, MVDr. Ivo Hylák, MVDr. Aleš Tomek

Registrace u KVS – Soukromý veterinární technik- fyzioterapeut, číslo registrace T41001

Holistická aromaterapeutická masáž I. – Martina Hanzlíková, Asociace českých aromaterapeutů

Massage- Seminar für Hundehalter – Petra Hannusch, Hunde Reha Vital

2017

Rekvalifikace Člen první pomoci, Bc. Jakub Holeňa,DiS., Resys záchranná služba

Aplikovaná zoofarmakognozie pro zvířata, Caroline Ingraham

Osteodynamika, Andrea Dunová, Centrum celostní péče Archa

Warm Up a Cool Down, Mirjam Knauer

Erste Hilfe am Hund, Doris Wundsam, Die Johanniter, Wien

Erste Hilfe beim Hund und Katze, Diplom Tierärtztin Mag. Daniela Slavik- Maleczek, Kleintierklinik Breitensee Wien

Erste Hilfe beim Hund, Anja Landler, Pfotenland Bildungszentrum, Treffen

2018

Tejpování koní, MVDr. Kamila Retta, Škola tejpování

Erste Hilfe beim Hund, Dr. H. Thomas, Deutsches Rotes Kreuz

Tellington Touch Workshop, Marta Mannelová

The Equine Touch I., Lyn Palmer, The Equine Foundation

2019

Aplikovaná psychologie, PhDr. Ing. Ludmila Malinová MBA

Osteodynamika II. – rozšířené techniky k ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému malých zvířat, Institut zdraví zvířat

2020

Nauč se číst svého koně I., Ing. Kateřina Kumble

Úvod do kraniosakrální terapie koně, Ing. Kateřina Kumble