Hirudoterapie pro koně

Hirudoterapie pro koně

Hirudoterapie pro koně

Použití pijavic má široké terapeutické spektrum nejen u lidí, ale i u zvířat.
Ačkoliv je hirudoterapie v Čechách poměrně málo rozšířená, v zahraničí tato terapeutická metoda zažívá renesanci a použití pijavic je časté u zvířat i u lidí. 

 

Princip hirudoterapie

Stále přetrvává domněnka, že pijavice se používají proto, aby se lidem a nebo zvířatům „pustilo žilou“. Pijavice samozřejmě nasává krev z těla hostitele, ale zároveň do ranky, kterou vytvoří svými zuby vypouští biologicky aktivní látky. 

Na hirudoterapii se používají pijavice z certifikovaného laboratorního chovu. Pijavice smí být použita pouze na jednoho člověka a nebo jedno zvíře z důvodu rizika přenosu infekčních nemocí! 

Pijavice lékařská (Hirudo medicinalis)

Patří mezi kroužkovce. Pijavice má tři čelisti, přičemž každá z nich má 80-98 chitinových zubů. Po přisátí k hostiteli vytváří charakteristické ranky. ( připomínající znak Mercedesu 🙂 ). Účinné látky, kterých je kolem stopadesáti pijavice vylučuje svými slinami. Látky, které pijavice vylučuje jsou prospěšné především pijavici samotné- ale zjistilo se, že mají  zároveň pozitivní vliv na tělo hostitele. Tedy člověka a nebo zvířete. Látky, které pijavice vytváří a vypouští do těla svého hostitele mají především antikoagulační účinek (protisrážlivý)  a dále látky s konzervačními a očišťujícími účinky. Nasátá krev putuje do členitého žaludku a zde setrvává až dva roky. Ano, pijavice vydrží po nasátí vydržet dva roky bez další potravy – tráví nasátou, zakonzervovanou krev z hostitele. 
Namátkou v krátkosti o některých aktivních látkách pijavic:
Hirudin je nejznámější látka, která je obsažena ve slinách pijavice. Tato látka je antikoagulans. Brání tvorbě trombů a dokáže je rozkládat. Navíc má hirudin vazodilatační účinek a lokálně znecitlivuje. Evolučně pijavice potřebovaly vytvářet látky, které mají znecitlivující účinek – aby je hostitel kvůli bolestivosti neodstranil dříve, než se nasají krví. 

Destabiláza je enzym, rozkládající sraženou krev a obsahuje prostaglandin. Má velmi příznivý vliv na krevní cévy. 

Histamin má mimo jiné za úkol regulovat mikrocirkulaci. Je mediátorem časné alergické reakce. Alergie na histamin je přísnou kontraindikací hirudoterapie!

Neuropeptidy spouštějí tvorbu endofrinů, takže hirudoterapie má uplatnění i v řešení psychické nepohody u zvířat i lidí. 

Další látky jsou například kalin, acetylcholin, gilantin, hementin, kolagenóza a kolem stopadesáti dalších. 

K čemu se hirudoterapie využívá?

 • artroza 
 • abscesy
 • nehojící se kožní defekty
 • nehojící se operační rány
 • otoky po operacích
 • hematomy
 • ekzémy
 • alergie
 • záněty
 • degenerativní onemocnění kloubů 
 • poranění vazů
 • lymfedém
 • jizvy
 • záněty nervů
 • otoky
 • laminitis
 • podlomy
 • chronické onemocnění jater a ledvin
 • poranění svalů
 • svalové kontraktury
 • regenerace po operacích
 • regenerace po cévní mozkové příhodě
 • celková regenerace koně ve sportovní zátěži
 • regenerace koňského  seniora
 • onemocnění srdce
 • onemocnění močových cest

 

 

Kontraindikace hirudoterapie

 • alergie na bodnutí hmyzem!!!
 • laktující klisna
 • hříbata
 • březost
 • anémie
 • onkologické onemocnění
 • celková vyčerpanost organismu
 • podvýživa
 • léčba léky, které mohou mít vliv na ředění krve

 

Jak probíhá hirudoterapie u koně

Při první terapii se terapeut seznámí se zdravotním stavem koně a majitel podepíše souhlas s ošetřením zvířete. Součástí je podrobná anamnéza zvířete, kterou majitel vyplní a podepíše. 
Při první terapii se aplikuje podle rozhodnutí terapeuta jedna a nebo dvě pijavice a zahajuje se „testovací“ terapie. Zvolené místo aplikace pijavice se vyholí strojkem. Holené místo je o rozsahu přibližně 2×2 cm. Aplikace je přísně lokalizovaná. Kolují zvěsti, že pijavice si vybere místo přisátí sama. Pijavici přikládá terapeut na přesně vymezené místo. Dobu přisátí pijavice také určuje terapeut a pijavici po vymezené době sejme. Dnešní metodika nedovoluje nasávání pijavice do samovolného odpadnutí. 

Přisátí pijavice není významně bolestivé, lidé moment přisátí přirovnávají k štípnutí komárem a nebo popálení kopřivou. Zvířata pijavice tolerují velice dobře. Protože pijavice do tkáně uvolní látky, které ovlivňují srážlivost krve, místo aplikace krvácí i několik hodin po aplikaci. To je normální proces. Zvířeti se po aplikaci ranka kryje obvazem a majitel zvířete v rámci terapie dostává náhradní krytí domů s sebou na převaz. 

Před terapií

 • kůň nesmí být koupán šamponem  a ošetřen chemickým repelentem minimálně týden před aplikací pijavic
 • místo aplikace nesmí být ošetřeno desinfekcí, mastí a nebo sprejem na rány
 • místo aplikace by mělo být čisté – pokud bude  aplikována pijavice na končetiny, nenechte prosím před terapií koně projít bahnem. Zabahněné nohy s dostatečným předstihem umyjte a koně nechte před terapií stát v suchu. 

 

Jak se zvířetem zacházet po terapii

 • místo aplikace pijavice by nemělo přijít do kontaktu s vodou v rybníce, potoce a nebo v loužích. Je to otevřená rána, tedy zdroj infekce!
 • dopřejte koni alespoň den po aplikaci klidový režim. Při zátěži se může ranka znovu rozkrvácet.
 • zajistěte koni dostatečný příjem čerstvé vody
 • místo aplikace nemazejte žádnými mastmi a nepoužívejte žádné spreje na rány. Otok a zarudnutí je normální reakce díky histaminu, který pijavice uvolní do tkáně. V případě, že máte pocit, že se ranka zanítila, použijte Betadine roztok. 
 • kůň si nesmí ránu lízat a ani škrábat !!!

 

Hirudoterapie má smysl pouze jako ucelená terapie v terapeutem určeném vzorci. Počet terapií v jednom cyklu se liší podle povahy řešeného problému od 3 terapií do 12 s odstupem 4-7 dní. Při první terapii bude rozvržen individuální  terapeutický plán. Terapie trvá v rozsahu 30-60 minut. První terapie se vzhledem ke stanovení terapeutického plánu a odběru anamnézy může protáhnout na 90 minut. 

 

Ceník hirudoterapie naleznete

About the author

Zuzana Wildmannová administrator

doporučený terapeut Dornovy metody