Osteodynamika – Dornova metoda (nejen) pro jezdce

Výsledky hledání


logo_doporucak

Dornova metoda je jemná manuální terapie, prováděná v dynamice svalového aparátu. To se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účasti pacienta.Tímto pohybem se obchází svalová ochrana a je možná volná manipulace s klouby, kostmi a obratli. Navrácením kostí a kloubů na fyziologické místo se vyrovnává celková statika a dynamika.
DM je bezpečná terapie a zvířaty je velmi dobře přijímána.

Původ Dornovy metody

Dornova metoda je známá především jako terapie humánní, její původ sahá daleko do minulosti, kdy se podobnými technikami ošetřovala i zvířata. Dieter Dorn, majitel pily v Lautrachu v Allgau si zablokoval páteř a proto  vyhledal sedláka známého tím, že umí napravovat bolavá záda nejen lidem, ale i zvířatům, především koním. Sedlák panu Dornovi pomohl od bolesti a pana Dorna jeho práce zaujala a naučil se od něj několik hmatů. Zanedlouho sedlák zemřel a pan Dorn začal sám intuitivně pomáhat lidem v okolí a postupně vypracoval metodu, kterou jeho žáci nazvali DORNOVA METODA.

Do České republiky se tato metoda dostala díky Mgr. Zuzaně Prouzové, která žila v Německu a tuto metodu se naučila a přivezla k nám.
Andrea Dunová propracovala metodiku DM pro zvířata a svou metodiku nyní vyučuje v Čechách i na Slovensku. Je jedinou lektorkou v republice, která komplexně školí svoje žáky a trvale sleduje jejich práci a poskytuje další vzdělávání.

Pro koho je Dornova metoda vhodná

Dornovu metodu lze využít pro koně každého věku, doslova od hříběte po seinora. Posuny v kosterním aparátu už mohou vznikat při komplikovaném porodu a způsobovat zdravotní komplikace koni po celý život. U hříbat jsou poměrně časté blokády atlantooccipitálního skloubení, což Dornova metoda poměrně elegantně a snadno dokáže odstranit ( pokud se nejedná o blokádu komplikovanou vrozenou patofyziologií kostí etc.)

Dornova metoda, je stejně jako u psů a lidí nejvíce doporučována jako preventivní ošetření, zejména pak sportujících koní a koní v pracovní zátěži.

Dornova metoda je velice vhodná metoda v rehabilitaci zvířat po úrazech, po dohodě s ošetřujícím veterinárním lékařem, který stanoví vhodnost či nevhodnost ošetření zvířete touto metodou.

Dornovu metodu u koní lze doporučit zejména při:

 • po zaléčení akutního stádia laminitis
 • po kolizích na překážkách ( stržení překážky hrudní kostí, zakopnutí na překážce, pád na překážce), opět po dohodě s veterinářem
 • nerovnoměrné postoje – zúžený postoj, kravský postoj, špalkové kopyto, patofyziologie kopyt (nejlépe ve spolupráci s kovářem )
 • prevence sportujících koní před sportovní sezónou a po sezóně
 • při neochotě k pohybu koně, celkové ztuhlosti, bolestivosti zad, snížené výkonnosti, neochotě pracovat na jednu stranu

 

Pro koho DM vhodná není

Dornovou metodou nelze ošetřit zvířata, která nejsou klinicky zdravá,mají zvýšenou tělesnou teplotu, oteřenou ránu, vředy, mají zhmožděné a nebo narušené svaly, zlomeniny a nebo akutní revmatický stav kloubů, srostlé obratle. Březí zvíře může být ošetřeno ve výjimečném případě.
Zvíře, které utrpělo úraz, může být ošetřeno nejdříve za tři dny po úrazu a to po  zhodnocení stavu koně terapeutem a konzultaci s ošetřujícím veterinárním lékařem.

Nelze ošetřit zvíře, kterému byla diagnostikována rakovina.

POSTUP OŠETŘENÍ KONĚ DORNOVOU METODOU

 • před ošetřením koně obdrží majitel emailem informace o postupu při ošetření koně
 • seznámení terapeuta s koněm a jeho majitelem,  navázání kontaktu se zvířetem
 • obeznámení terapeuta se zdravotním stavem koně, majitel vyplní kartu zvířete a souhlas s ošetřením
 • zrakové posouzení zvířete, zrakové posouzení koně v pohybu na vodítku, kůň je předvedený majitelem
 • ošetření Dornovou metodou, majitel je vždy přítomen
 • seznámení majitele s výsledkem ošetření, případné doporučení na další vyšetření u veterinárního lékaře (viz níže)
 • ošetření koně trvá cca 60 minut

 

 

Protože kůň a jezdec tvoří jeden celek, je velice vhodné, když terapii Dornovou metodou absolvuje i samotný jezdec. Protože pouze vyvážený kosterní aparát koně a vyvážený kosterní aparát jezdce může tvořit harmonický pár.

IMG_20160719_184747

Důležitá informace pro majitele koně:

před ošetřením každého koně po úrazu a nebo nemoci vyžaduji kontakt na ošetřujícího veterinárního lékaře za účelem odborné konzultace zdravotního stavu koně a vhodnosti fyzioterapie pro Vašeho koně. Vyhrazuji si právo po konzultaci s lékařem terapii odložit na pozdější termín, s ohledem na zdravotní stav koně a nebo službu neposkytnout, pokud ji veterinární lékař výslovně nedoporučí jako nevhodnou.

Při změně pohybového vzorce zvířete (kulhání z jakékoliv příčiny, částečné  a nebo úplné ochrnutí končetiny, zhoršená koordinace pánevních končetin atd…) vyžaduji před ošetřením vyšetření veterinárním lékařem, bez něj nebude kůň ošetřen.

 

ZÁSADY TERAPEUTA:
 • spolupracuje s ošetřujícím veterinárním lékařem daného zvířete, pokud ošetřovaný pes není ošetřován pouze preventivně a nemá žádné zdravotní potíže
 • zvíře se změnou pohybového vzorce, ať po úraze a nebo jasné příčiny neošetří bez RTG snímku postižené oblasti a zhodnocením vhodnosti terapie veterinářem
 • pokud má pochybnosti o zdravotním stavu zvířete, doporučí majiteli návštěvu veterinárního lékaře
 • vždy pečlivě vyšetří zvíře před samotným vyšetřením a vyloučí kontraindikace k ošetření DM a nebo masáže
 • přistupuje ke každému zvířeti individálně  a respektuje jeho pocity při provádění terapie
 • přistupuje k ošetřování s pokorou a citlivým vnímáním zvířete i majitele
 • neustále se vzdělává v daném oboru
 • vždy pečlivě ošetří všechny části těla zvířete

 

 • Osteodynamika
Andrea Dunová, centrum celostní péče Archa Havířov
 • Warm up a Cool down s Mirjam Knauer
Mirjam Knauer
 • Erste Hilfe beim Hund – Deutsches Rotes Kreuz -Löbau
Dr.H.Thomas- Kleintierpraxis Görlitz
 • Erste Hilfe bei Hunden – Treffen
Pfotenland Bildungszentrum
 • Erste Hilfe bei Hund und Katze, Vídeň 
 Kleintierklinik Breitensee Wien, Diplom Tierärtztin Mag.Daniela Slavik- Malleczek
 • Erste Hilfe bei Hund – Vídeň
Die Johanniter Wien
 • Aplikovaná zoofarmakognozie pro zvířata- přednáška
Caroline Ingraham, founder of Applied Zoopharmacognosy
 • Rekvalifikace Instruktor první pomoci 
Resys záchranná služba
 • Aplikovaná zoofarmakognozie pro zvířata – intenzivní seminář

Caroline Ingraham, founder of Applied Zoopharmacognosy
 • Účast na odborném semináři Fyzioterapie psů II, ZOO Vyškov
MVDr. Hylák , Vyvet Vyškov
 • Workshop Dornovy metody PLUS 

Andrea Dunová, centrum celostní péče Archa Havířov
 • Registrace v Krajské veterinární správě v Karlových Varech jako soukromý veterinární technik – fyzioterapeut

Krajská veterinární správa Karlovy Vary
 • UDĚLENÍ TITULU DOPORUČENÝ TERAPEUT DORNOVY METODY PRO ZVÍŘATA

Česká škola Dornovy metody zvířata
 • Pracovní seminář – Dornova metoda zvířata –  koně
Česká škola Dornova metoda zvířata
 • Workshop -Dornplus -workshop Dornovy metody PLUS

PaeDr.Marie Trojanová, Trojcentrum
 • Holistická aromaterapeutická masáž 

Česká asociace aromaterapeutů
 • Dornova metoda PLUS

Zuzana Prouzová a Josef Púry
 • Hop na balon -seminář cvičení psů na balančních pomůckách

Physiodog Academy
 • The Canine Touch I.

Lyn Palmer
 • Massage-Seminar für Hundehalter, Waiblingen

Hunde Reha Vital
 • Pracovní seminář Dornova metoda-zvířata -psi

 Česká škola Dornova metoda- zvířata
 • Breussova masáž

Edu Spa College, Praha
 • Aromaterapie nejen pro zvířata

Aromafauna Karel Hádek
 • Dornova metoda- zvířata

Česká škola Dornova metoda- zvířata
 • Profesní kvalifikace Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví

Edu Spa College, Praha
 • Trigger points- úvod do teorie a praxe

Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha
 • Trigger points

Edu Spa College, Praha
 • Základní kurz aromaterapie

Asociace českých aromaterapeutů
 • Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka

Homeopatická lékařská asociace