Dornova metoda PLUS – lidé

Kompletní informace o Dornově metodě PLUS a dalších metodách pro lidi naleznete na stránkách www.fyziospa.cz.

Dornova metoda je jemná manuální technika, napravující chybné postavení kostí a kloubů v těle. To se děje za aktivního pohybu pacienta. Dornova metoda je bezpečná technika, pracujeme za přirozeného pohybu tlakem na příslušný kloub či obratel dlaní a nebo palcem do prahu bolesti pacienta.

Dornova metoda vyrovnává statiku těla, a hlavně odstraňuje příčinu problému a ne pouze příznaky. 

Dornova metoda odstraňuje hlavní příčinu mnoha potíží s páteří, držením těla a celkovou statikou těla a tou je nerovnost končetin, zapříčiněná špatným uložením kyčelní hlavice do jamky, a nerovné postavení pánve. (což je mimochodem častou příčinou neplodnosti žen a dnes už je zaevidovaných mnoho a mnoho dětí narozených právě po ostranění posunů a blokád v těle matky Dornovou metodou ). Jako zázrakem po usazení kyčlí na fyziologické místo a dorovnání pánve se skoliotické držení těla mírní. Šarlatánství? Nikoliv. Osa páteře se křiví ve snaze tělo udržet pokud možno v ose. Pokud je křivý základ (=délka končetin, rovnováha pánve), zákonitě nemůže být rovný zbytek těla. Je to to samé, jako byste se rozhodli na křivém základu domu postavit rovnou stavbu. Špatné postavení obratlů ovlivňuje i funkci vnitřních orgánů a také psychiku člověka. Tělo dokáže nerovnosti delší dobu kompenzovat jinými nerovnostmi, dlouhodobými svalovými spasmy, ale jednoho dne je člověk nucený vyhledat odborníka s akutní bolestí zad. Pokud se nejedná o bolest vzniklou úrazem či nehodou, rozhodně se nejedná o náhlý problém. Tělo už jen dosáhlo maximálních možností, jak se snažit udržet tělo různými patofyziologickými postaveními v opěrném aparátu udržovat v mezích mírné a nebo žádné bolestivosti a rozumné funkčnosti. Ale jednoho dne už tělo dál nemůže a objeví se bolest a omezení funkčnosti postižené oblasti….

páteř naležato

Původ Dornovy metody

Dieter Dorn,( * 13. 8 1938; † 19. 1 2011),  majitel pily v Lautrachu v Allgau si zablokoval páteř a proto  vyhledal sedláka známého tím, že umí napravovat bolavá záda nejen lidem, ale i zvířatům, především koním. Sedlák panu Dornovi pomohl od bolesti a pana Dorna jeho práce zaujala a naučil se od něj několik hmatů. Zanedlouho sedlák zemřel a pan Dorn začal sám intuitivně pomáhat lidem v okolí a postupně vypracoval metodu, kterou jeho žáci nazvali DORNOVA METODA.

Dornova metoda v Čechách

Do České republiky se tato metoda dostala díky Mgr. Zuzaně Prouzové, která žila v Německu a tuto metodu se naučila a přivezla k nám.  Zuzana Prouzová a Josef Púry vyučují u nás v ČR Dornovu metodu PLUS ( Plus proto, protože se původní dornovská metodika rozšířila o mnoho nových a užitečných hmatů a stále se vyvíjí dále a také proto, aby se odlišili od jiných “lektorů” v masérských školách, kteří houfně Dornovu metodu učí také ). Oba lektoři jsou autorizovaní mezinárodní společností Dornovy metody, certifikáty jimi vydané mají platnost na celém světě. Jsou uvedeni v mezinárodní listině akreditovaných lektorů.

Pro koho je Dornova metoda vhodná

Pro každého člověka každého věku vyjma níže uvedených kontraindikací.

Dornova metoda je prospěšná jako preventivní péče o opěrný aparát i jako nástroj pro řešení zdravotních obtíží:

 • odstranění dlouhodobých bolestí hlavy a migrén
 • bolesti zad
 • neplodnost bez určené příčiny
 • zlepšení funkce pohybového aparátu
 • zmírnění projevů artrozy kloubů
 • skolioza páteře a skoliotické držení těla

Pro ošetření Dornovou metodou existují kontraindikace a částečné kontraindikace, kdy nelze aplikovat tuto metodu vůbec a nebo s omezením:

 • výhřez meziobratlových plotének
 • revmatoidní artritida
 • artroza 4.stupně
 • úraz, který nebyl vyšetřen lékařem mladší šesti týdnů
 • rakovina
 • osteoporoza
 • rozštěp páteře

Před ošetřením budete terapeutem požádáni o vyplnění zdravotního dotazníku a proběhne vstupní pohovor k ošetření, který slouží k seznámení pacienta s průběhem terapie a k vyloučení možných kontraindikací.

páteř web 2

Adaptive learning ceo jose ferreira ed tech ed tech 101 education infographics education videos knerds student resources teacher feature teacher tools 10 edtech tweets you may have missed this week posted in ed tech on july 6, homework help college-homework-help.org/ 2011 by grace knewton